Bc. Matěj Hollan

Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, člen Rady města, člen Rady Brna-střed

Martin Landa

Martin Landa, starosta Brna-střed, předseda Komise pro správu bytových domů, člen Komise bydlení, člen Komise školské

Svatopluk Bartík

Svatopluk Bartík, uvolněný radní Brna-střed pro právo, legislativu, otevřenost a transparentnost

Mgr. Jiří Ulip

Mgr. Jiří Ulip, uvolněný člen zastupitelstva města pro otevřenost

BcA. Petr Kalousek

BcA. Petr Kalousek, uvolněný radní Brna-střed pro kulturu a turismus, místopředseda Komise mládeže, kultury a sportu

RNDr. Jan Hollan, Ph.D.

RNDr. Jan Hollan, Ph.D., zastupitel města, místopředseda Komise životního prostředí, člen Komise Smart City, člen Finančního výboru, člen představenstva společnosti Technické sítě města Brna, a.s., člen Kontrolního výboru Brna-střed

Bc. Tomáš Koláčný

Bc. Tomáš Koláčný, zastupitel města, místopředseda Komise informatiky, člen Kontrolního výboru, člen představenstva společnosti Teplárny Brno, a.s.

PhDr. Karla Hofmannová

PhDr. Karla Hofmannová, zastupitelka města, předsedkyně Komise pro kulturu, členka Komise majetkové, členky dozorčí rady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Ing. Hana Kašpaříková

Ing. Hana Kašpaříková, zastupitelka města, členka Finančního výboru, členka Komise organizační, místopředsedkyně dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a.s.

Bc. Martin Freund

Bc. Martin Freund, zastupitel města, předseda Výboru pro národnostní menšiny, předseda Komise sociální, člen Komise bydlení

MgA. Robin Kvapil

MgA. Robin Kvapil, zastupitel Brna-střed, člen Komise majetkové, člen Komise pro kulturu Rady města Brna

Mgr. Vladimír Stankovič

Mgr. Vladimír Stankovič, zastupitel Brna-střed, místopředseda Komise dopravy

Bc. Michal Doležel

Bc. Michal Doležel, zastupitel Brna-střed, člen Komise mládeže, kultury a sportu, člen Komise výstavby a územního rozvoje, místopředseda Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Brna

MUDr. Eliška Fuksová

MUDr. Eliška Fuksová, zastupitelka Brna-střed, členka Komise sociální a zdravotní

Ing. Tomáš Izák

Ing. Tomáš Izák, zastupitel Brna-střed, člen Komise životního prostředí