Krno se smiřuje. Všichni se povinně objímají, navzájem se omlouvají, líbají a mazlí. Měsíc plný lásky vyvrcholil přátelskou návštěvou zástupce sudetských Němců Bernda Posselta, který přijel na pozvání omluveného náměstka pro smíření s krněnskou kulturou Matěje Hollana. Dočkal se vřelého a dojemného přijetí jak od nejvyšších představitelů města, tak od samotných Krňanů, kteří vlaječkami, mávátky a provoláváním naučených hesel deklarovali svoji omluvu za zločiny minulosti.

 

13232„Kdo neklekne, není Čech, hop, hop, hop“ vzájemně se hecovali nadšení účastníci setkání se svým oblíbeným politikem. Zazněla také státní hymna a na počest vzácné návštěvy i chorál Sudeten über alles. Bernd Posselt i Matěj Hollan nám i přes vzájemnou vytíženost rádi poskytli rozhovor.

Žít z Brna: Pane náměstku, pozval jste pana Posselta do Krna, splnila jeho návštěva Vaše očekávání?

Matěj Hollan: Určitě ano. Chtěli jsme se mu omluvit za všechny útrapy spáchané naším národem na jeho krajanech. Je totiž za co se omlouvat. Proto jsme schválili omluvnou deklaraci a omluvili se i při společném setkání. Omlouvám se raději i Vašim prostřednictvím a pošlu také oficiální omluvný dopis. Počítám také s tím, že se zastupitelstvo omluví při každém výročí konce války v budoucnu. Vydávám také publikaci Es tut mir leid a sborník k prvnímu Roku smíření s názvem Brno Entschuldigung.

Žít z Brna: Pane Posselte, jste spokojený s omluvou? Berete to jako gesto vzájemného smíření?

Bernd Posselt: Fšécko ja odpustila. Freundschaft domlufeny.

Žít z Brna: A můžete potvrdit, že Vaše dlouholeté majetkové nároky jsou již minulostí? Prý došlo k jejich odstranění z Vašich stanov?

Bernd Posselt: To mi nerozuměla. Vy česki lidi tuze vesela kopa. Ja domluvena s Matej na podminky.

Žít z Brna: Pane náměstku, o jaké podmínky se jedná? Přijetí omluvy bylo něčím podmíněno?

Matěj Hollan: Pár podmínek zaznělo, ale nic komplikovaného. Bernd mi slíbil, že opravdu žádné majetkové nároky už jeho strana mít nebude, včetně požadavku na zrušení Benešových dekretů. Já mu věřím, myslí to opravdu upřímně. Jako gesto dobré vůle jsem mu jen slíbil pár drobností.

Podle zjištěných informací bylo dohodnuto, že na počest současných vynikajících vzájemných vztahů vzdá náměstí pod krněnskou radnicí svým novým jménem hold památce sudetoněmeckých bojovníků, obě strany také podepíší Deklaraci dostavby Hitlerovy dálnice do roku 2065 a Krno také uspořádá první bujaré Sudetoněmecké hody, o nichž již informoval v minulosti deník Právo.

„Hitlerovu dálnici dostavíme.To byla velká Berndova prosba. Vyškrtneme z našeho programu dlouhodobý nesouhlas s R43 přes Bystrc a hotovo. Tohle přece stojí za nějaký ten ústupek,“ upřesnil záměr krněnských radních náměstek pro čerpání dotací od rakouských a německých zelených a podnikatelů Martin Ander.

Rok smíření vyvrcholí 1.září pochodem lásky všech menšin Krno Love Parade, který chce v první školní den apelovat především na děti a jejich rodiče a povzbudit je v alternativním chápání společenských pseudoklišé. Zahájení pochodu je plánováno u sídla nejlepší ombudsmanky v historii země na Údolní ulici, z kterého se barevné vozy přesunou ke slavnostnímu  zablokování nově otevřeného přechodu u křižovatky s Úvozem.

Události spojené s Rokem smíření, na jehož uskutečnění vedení Krna vyčlenilo 1.000.000,- korun, pro Vás budeme i nadále sledovat.