Krno se utápí ve smogu, smradu, mikročásticích a autech. S tím se nehodlá smířit světový expert na čistý vzduch a jasné hvězdy, krněnský zastupitel Jan Hollan. Naší redakci se podařilo zjistit podrobnosti plánu, který představí již v úterý a ve středu na specializovaných odborných seminářích.

Jan Hollan vysvětluje, jak zabránit šíření aut, produkujících částice o průměru do 0,1 mikrometru

Žít z Brna: Pane doktore, jakému tématu se budou Vámi pořádané semináře věnovat?

Jan Hollan: Ultrafine soot particles from car exhausts: their toxicity, measurement and ways of reducing their emissions

Žít z Brna: Ano, to je jistě vysoce odborné téma, mohl byste nám ho více přiblížit?

Jan Hollan: Téma rozhodně je pro Brno velice důležité – pojednává o typu znečištění, které má zvláště velké dopady na zdraví obyvatel a zatím neklesá. Jeho značné snížení je možné, ale vyžaduje rozhodnost a konsensus politiků, úředníků i veřejnosti. Černý uhlík a přízemní ozón musíme zlikvidovat.

Žít z Brna: Víme, že přicházíte s návrhem řešení? Co bude podle Vás nutné udělat?

Jan Hollan: V první řadě si musí všichni zakoupit publikaci dánského experta a mého kolegy doktora Kristensena „Clean Air Copenhagen“. Debatu musíme vést fundovaně a být trochu v obraze. Konkrétní řešení pro naše město pak spočívá v tom, že si vlastníci aut povinně zakoupí speciální účinné filtry do výfuků, jinak nebudou mít na silnici co dělat. Výrobu filtrů jsme s kolegy již zahájili. Stačí se mi ozvat.

Doktor Kristensen provádí meření mikročástic

Doktor Kristensen je považován za světového experta na znečištění částicemi o průměru pod 0,1 mikrometru, označovaných jako PMO 1. V minulosti již do Krna zavítal a provedl řadu měření, především před volbami v roce 2014. Jak tehdy informovala Hana Chalupská Hollanová z iniciativy Dejchej Brno, naměřené hodnoty byly alarmující.

Ambiciózní plán bude opravdu vyžadovat rozhodnost krněnské politické reprezentace. Jak naše redakce zjistila, potřebnými výfukovými filtry zatím řidiči u nás nedisponují. Jeho pořízení nebude levnou záležitostí, dle sdělení Jana Hollana, se cena vyšplhá až k 12 tisícům korun. Počítá se také s pravidelnou každoroční povinnou kontrolou filtru ve stanicích technické kontroly a také s jeho pravidelnou povinnou výměnou. Životnost tohoto zařízení má být totiž omezena dvěma lety.

Důležité semináře, které se mají revolučním pojetím zlepšení kvality ovzduší zabývat, se uskuteční v úterý 28. dubna od 8.30 hodin a ve středu 29. dubna od 15. hodin v budově Magistrátu. Obě akce se uskuteční za finanční podpory statutárního města Krna. Dění kolem plánovaného povinného nákupu filtrů a zákazu vjezdu automobilům do města se budeme i nadále věnovat.

Doktor Hollan je sám aktivním cyklistou, s přeměnou ovzduší začal tedy sám u sebe