Ukrajinský Charkov se ocitl v problémech. A tak náměstek Matěj Hollan aktivně zasáhl. Jeho návrh finančního daru ve výši 300.000,- Kč odkleplo celé krněnské vedení a tak Charkov může slavit. Z dobře utajených zdrojů víme, že dodávka se 185 baleními kojeneckých vod do Charkova dorazí nejpozději v listopadu. Koordinací celé transakce a dopravcem bylo na návrh pana náměstka vybráno ekologické hnutí Nesehnutí z Brna. Licenci pro poskytování humanitárních služeb si stihlo rychle minulý týden vyřídit a tak již nic nebrání tomu, aby začalo konat. Samozřejmě ihned po té, co od města na svůj účet třistatisícový finanční dar obdrží. Zjišťovali jsme podrobnosti.

„Osobním přáním Matěje bylo, abychom dostáli oblíbeným krněnským číslům. Náš tým si tak spočítal náklady, které s celou akcí, nákupy, dopravou, koordinací, propagací a mediální přípravou bude mít a povedlo se. Charkov tak bez vody a naší pomoci nezůstane,“ sdělila naší redakci Hana Chalupská Hollanová, manažerka z hnutí Nesehnutí a koordinátorka celé akce.

Návrh na poskytnutí finančního třistatisícového daru pro vybrané hnutí schválili krněnští zastupitelé na svém úterním zasedání. Shodli se na tom, že poslat peníze přímo partnerskému městu Charkov je vysoce rizikové. „Nejspíš by si s nákupem potřebných věcí neporadil a navíc hrozí, že by se peníze někde ztratili“,“  přiznal pod podmínkou anonymity jeden z členů vedení města. Rizikovým se také ukázalo, využít pro zajištění celé akce nadace a sdružení, která mají s poskytováním podobných služeb a humanitární pomocí jako takovou dlouholeté zkušenosti. „Kolega náměstek trval na tom, že Červený kříž ani Člověk v tísni nejsou vhodnými adepty a že je lepší, vybrat někoho přímo z Brna, koho známe. Potřebná povolení si Nesehnutí vyřídilo, tak v tom problém nevidím,“ přiblížil způsob výběru Hollanův kolega.

Podařilo se nám také zjistit, jaká konkrétní pomoc do Charkova dorazí a jaké náklady s tím budou spojené. Finanční dar pro Nesehnutí ve výši 300.000,- Kč tak bude využit dle předběžného rozpočtu:

HUMANITÁRNÍ POMOC PRO CHARKOV

  • Příprava projektu … 51.250,- Kč
  • Personální náklady na pracovníky hnutí … 45.000,- Kč
  • Pořízení kojeneckých vod … 12.221,- Kč
  • Doprava, ubytování, stravné … 126.800,- Kč
  • Mediální propagace, webové stránky, sociální sítě … 64.729,- Kč

„Přesné náklady městu samozřejmě doložíme, chceme, aby vše bylo maximálně transparentní,“ ujistila nás koordinátorka akce Chalupská Hollanová z Nesehnutí.

Charkované se na pomoc z Krna mohou těšit nejpozději na podzim. Jak nám koordinátorka akce přiznala, pan náměstek se do ukrajinské metropole také moc těší. „Kdybych to chtěla říct s nadsázkou a humorem nám vlastním, do Charkova přivezeme 1111 vod, 111 úsměvů, 11 sluníček a 1 Hollana,“ říká s úsměvem. Jedno balení vody chce totiž místní samosprávě předat osobně sám krněnský náměstek.

Držíme celému projektu palce a o podrobnostech a slavnostním předání Vás budeme informovat.

Náměstek Hollan se připravuje na ukrajinskou misi studiem cizojazyčné literatury.